Αρ. 16 παρ.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες." Αρ. 16 παρ. 2 * Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ *

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

" Το σχολείο μας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται σε ψηφιακή μορφή, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια των κειμένων, που λαμβάνονται μέσω του ιστολογίου μας ". Διαχειριστής Ιστολογίου: Βαρδάκης Κωνσταντίνος

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΟΧ (Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 οι μαθητές του ΓΟΧ ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων του Τομέα Μηχανολογίας του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ επισκέφθηκαν συνοδεία καθηγητών τους το Συνεργείο Επισκευής Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων του κου Τσάκαλου στο Βόλο, όπου ξεναγηθήκαμε από τον γιο του Κωνσταντίνο.


Βασικός σκοπός της διδακτικής επίσκεψης ήταν να ενημερωθούμε για τις δυνατότητες του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων Common Rail και για την πιστοποιημένη διαδικασία ελέγχου κι επισκευής του, που πραγματοποιείται στο εν λόγω συνεργείο.


Με τα συμβατικά συστήματα ψεκασμού Diesel, η πίεση καυσίμου πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε ψεκασμό. Με το σύστημα common rail αντίθετα, η δημιουργία πίεσης και ο ψεκασμός είναι ξεχωριστές λειτουργίες, κάτι που σημαίνει ότι το καύσιμο είναι σταθερά διαθέσιμο στην απαιτούμενη πίεση για ψεκασμό.


Η δημιουργία της πίεσης λαμβάνει χώρα στην αντλία υψηλής πίεσης. Οι πιέσεις μπορουν να φθάσουν και πάνω από 2000 bar. Η αντλία συμπιέζει το καύσιμο και το τροφοδοτεί μέσω ενός σωλήνα υψηλής πίεσης στην εισαγωγή του σωλήνα διανομέα, ο οποίος ενεργεί ως ένα κοινό δοχείο υψηλής πίεσης για όλα τα μπεκ – από αυτό προέρχεται το όνομα "common rail", κοινός σωλήνας διανομέα


Από εκεί, το καύσιμο διανέμεται στα μεμονωμένα μπεκ που το ψεκάζουν στον θάλαμο καύσης του κυλίνδρου. 


Πλεονεκτήματα
  • Καθαρός και ιδιαίτερα αποδοτικός ψεκασμός καυσίμου χάρη στις απόλυτα μικρές αποστάσεις ψεκασμού και τον πολλαπλό ψεκασμό. Στα σύγχρονα συστήματα γίνονται 5 ψεκασμοί σ' ένα κύκλο λειτουργίας, 2 πρίν τον κύριο ψεκασμό (προψεκασμοί) και 2 μετά τον κύριο ψεκασμό (μεταψεκασμοί).
  • Υψηλή ισχύς κινητήρα και ήπια λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα οχημάτων χάρη στον δομοστοιχειωτό σχεδιασμό

Μας έγινε επίδειξη του τρόπου ελέγχου από την ειδική συσκευή, καθώς κι επίδειξη του ψεκασμού που γίνεται στον κύλινδρο.

 
Ευχαριστούμε τον κο Τσακάλο Κωνσταντίνο για την πολύ αναλύτική παρουσίαση του συστήματος, τη διάγνωση των βλαβών του και την επισκευή του όταν απαιτείται.

Τους μαθητές στην διδακτική επίσκεψη συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Σακομήτρος Παναγιώτης ΠΕ 18.18 Οχημάτων και Βαρδάκης Κωνσταντίνος ΠΕ 17.06 Μηχανολόγος.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 σε μια προσπάθεια προετοιμασίας όλων μας για να εορτάσουμε το Πάσχα, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας για μια ακόμη φορά το Μυστήριο του Ιερού Ευχέλαιου «… εις ίασιν ψυχών και σωμάτων…».


Το Μυστήριο του Ευχελαίου τελέσθηκε από τους πατέρες Ευστάθιο Βαρβαρέλη και Γεώργιο Γιαννιό.
 

Πριν αρχίσει η τέλεση του Ιερού Ευχελαίου οι ιερείς εξήγησαν στους μαθητές και καθηγητές την σημασία του λέγοντας ότι «…το Ευχέλαιο παρέχει τη σωματική ίαση στα ασθενούντα μέλη της Εκκλησίας, αλλά και την πνευματική τους υγεία με την άφεση των αμαρτιών».


Με το πέρας του Μυστηρίου οι ιερείς έχρησαν δι’ ελαίου τους παρευρισκόμενους μαθητές, καθηγητές και γονείς, και τους ευχήθηκαν καλή υγεία και δύναμη.