Αρ. 16 παρ.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες." Αρ. 16 παρ. 2 * Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ *

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

" Το σχολείο μας, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται σε ψηφιακή μορφή, δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ακρίβεια των κειμένων, που λαμβάνονται μέσω του ιστολογίου μας ". Διαχειριστής Ιστολογίου: Βαρδάκης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος ΠΕ 17.06

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ

   Στον Αλμυρό και ειδικότερα από το 1ο ΕΠΑΛ και 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Αλμυρού δημιουργήθηκαν οι μισές σχεδόν θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα της μαθητείας, μέσω του οποίου οι απόφοιτοι ηλικίας μέχρι και 24 ετών βρίσκουν εργασία για εννιά μήνες, ενώ εκπαιδεύονται και για μια μέρα την εβδομάδα στο σχολείο. Αμοίβονται με το 75% των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη και τα ένσημα είναι συντάξιμα.

  Ειδικότερα από τις 55 θέσεις εργασίας σε όλη τη Μαγνησία οι 25 υλοποιήθηκαν από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού και το 1ο Ε.Κ. Αλμυρού.

  Οι 14 θέσεις μαθητείας αφορούν τον Δήμο Αλμυρού, οι 3 τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και οι υπόλοιπες 8 αφορούν επιχειρήσεις στον Ιδιωτικό τομέα. 

  Μάλιστα στις 13 Μαρτίου οι απόφοιτοι υπέγραψαν τις συμβάσεις τους με τον Δήμο Αλμυρού παρουσία του δημάρχου κ. Εσερίδη και του διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού κ. Γιώργου Καπράνα.

  Ο δήμαρχος καλοδέχτηκε τους αποφοίτους και τους τόνισε τη στήριξη του Δήμου για την εκπαίδευσή τους.

   Από τις 14 θέσεις στον Δήμο Αλμυρού οι τέσσερις(4) είναι για τη Φυτική Παραγωγή, οι πέντε (5) για την Πληροφορική, η μία (1) για τη θέση Οχημάτων, η μία (1) για την Οικονομία-Διοίκηση και οι τρεις (3) για την Ηλεκτρολογία, ενώ οκτώ (8)  θέσεις προέκυψαν και σε συνεργεία, αλλά και σε εργοστάσια της περιοχής.

  Το 1ο ΕΠΑ.Λ. και 1ο Ε.Κ. Αλμυρού ανταποκρίθηκαν με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο στο πρόγραμμα μαθητείας για μαθητές ΕΠΑΛ που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας 25 θέσεις εργασίας σε Δήμους  και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής από τις 55 συνολικά σε επίπεδο νομού. 

  Θα θέλαμε να τονίσουμε τη συμβολή των διευθυντών Καπράνα Γεώργιο (1ο ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού), Νικολόπουλο Δημήτριο (1ο Ε.Κ. Αλμυρού), των τομεαρχών Βαλαμούτη Κωνσταντίνο, Μαγκλάρα Αθανάσιο, Ραυτόπουλο Στέφανο, καθώς και του συλλόγου διδασκόντων που ανταποκρίθηκαν θερμά στο κάλεσμα για την εξεύρεση θέσεων εργασίας, αλλά και των Δήμων και των Ιδιωτών Επιχειρηματιών που ανταποκρίθηκαν άμεσα με την προσφορά των αντιστοίχων θέσεων εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου